TalepRehberi.com Kullanım Sözleşmesi
1. Taraflar
("TalepRehberi.com") ve bu internet sitesini kullanan (“Kullanıcı”).
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, internet sitesi TalepRehberi.com ‘dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. TalepRehberi.com kullanıcılarının göndermiş olduğu taleplerin normal yayın süresi 3 aydır. Bu süre sonunda sistem talepleri yayından kaldırabilir. Ancak her talep için belirlenmiş silme kodu ile kullanıcılar bunu kendi başlarına istedikleri zaman yapabilecektir.
3.2. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini kullanırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. TalepRehberi.com'da yayınlanan herhangi bir talebin veya TalepRehberi.com üzerinden talep sahibine gönderilen herhangi bir mesajın içeriğinden yine talep gönderen veya mesaj gönderen kullanıcı sorumludur.
3.3. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.
3.4. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. TalepRehberi.com internet sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TalepRehberi.com'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TalepRehberi.com'un kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. TalepRehberi.com, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TalepRehberi.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.
3.8. İşbu kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TalepRehberi.com'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TalepRehberi.com'un kullanıcıya karşı kullanım sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. TalepRehberi.com'un tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TalepRehberi.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. TalepRehberi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı TalepRehberi.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. TalepRehberi.com tarafından TalepRehberi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, kullanıcı tarafından yapılmış işlemin özeti ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. TalepRehberi.com, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TalepRehberi.com'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TalepRehberi.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. TalepRehberi.com sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı TalepRehberi.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. TalepRehberi.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya TalepRehberi.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. TalepRehberi.com, kullanım sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. TalepRehberi.com, iş bu kullanım sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu kullanım sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.17. TalepRehberi.com tarafından verilen herhangi bir hizmet, işbu sözleşmedeki maddelerden bir veya birkaçının kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde TalepRehberi.com tarafından iptal edilebilir. Ve bu sebeple iptal edilen ücretli hizmetler için kullanıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
3.18. Ücretli hizmetlerden vazgeçilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.
4. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
5. Yürürlük
İşbu sözleşme kullanıcının TalepRehberi.com'u herhangi bir amaçla kullanması veya kurumsal üyelik başvurusu yapması ile yürürlüğe girer.