TalepRehberi.com Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu kullanım sözleşmesinin tarafları ("TalepRehberi.com") Talep Rehberi Bilgi Teknolojileri ve bu internet sitesini kullanan (“Kullanıcı”) kişidir.
TalepRehberi.com ve Kullanıcı(lar) ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, internet sitesi TalepRehberi.com ‘dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcılar tarafından gönderilen tüm talepler 3 ay boyunca sitede yayınlanır. Bu süre sonunda sistem talepleri yayından kaldırabilir. Ancak her talep için belirlenmiş silme kodu ile kullanıcılar bunu kendi başlarına istedikleri zaman yapabilecektir.
3.2. TalepRehberi.com kurumsal üyeleri birden fazla cihazda aynı üyelik kodu ile  oturum açamaz. Sisteme farklı bir IP'den giriş yapıldığında daha önceki oturumlar otomatik olarak kapatılır.
3.3. Kullanıcı, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gerekli yasal ehliyeti haiz olduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın TalepRehberi.com’a bir tüzel kişi namına erişiyor olması halinde, Kullanıcı söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Anılan halde Kullanıcı statüsü ile işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler Kullanıcı statüsüne tanınan haklardan yararlanamazlar.
3.4. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini kullanırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. TalepRehberi.com'da yayınlanan herhangi bir talebin veya TalepRehberi.com üzerinden talep sahibine gönderilen herhangi bir mesajın, yorumun içeriğinden yine talep gönderen veya mesaj, yorum gönderen kullanıcı sorumludur. Gönderilen mesajlarda ve yorumlarda göndericinin IP adresi de gösterilmektedir.
3.5. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.
3.6. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.7. TalepRehberi.com internet sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TalepRehberi.com'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TalepRehberi.com'un kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.8. TalepRehberi.com, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, TalepRehberi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TalepRehberi.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.9. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.
3.10. İşbu kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TalepRehberi.com'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TalepRehberi.com'un kullanıcıya karşı kullanım sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Kullanıcı, TalepRehberi.com’u kullanırken Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Hakları, Markaların Korunması ile ilgili yasal düzenlemeler ile yürürlükteki ilgili tüm mevzuat hükümleri ve işbu Sözleşme, ekleri ve TalepRehberi.com internet sitesinde öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın TalepRehberi.com’u temsil ve ilzama yetkili olarak üçüncü kişiler namına kullanıyor olması halinde, Kullanıcı, bu kişilerin yukarıda anılan ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm hükümlere uymasını sağlayacağını beyan eder.
3.11. TalepRehberi.com'un tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TalepRehberi.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.12. TalepRehberi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı TalepRehberi.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. TalepRehberi.com tarafından TalepRehberi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, kullanıcı tarafından yapılmış işlemin özeti ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.14. TalepRehberi.com, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TalepRehberi.com'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TalepRehberi.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. TalepRehberi.com sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı TalepRehberi.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. TalepRehberi.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya TalepRehberi.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. TalepRehberi.com, kullanım sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. TalepRehberi.com, iş bu kullanım sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu kullanım sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.19. TalepRehberi.com tarafından verilen herhangi bir hizmet, işbu sözleşmedeki maddelerden bir veya birkaçının kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde TalepRehberi.com tarafından iptal edilebilir. Ve bu sebeple iptal edilen ücretli hizmetler için kullanıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
3.20. Ücretli hizmetlerden vazgeçilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.
3.21. Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.
3.22. TalepRehberi.com’un kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesajlardan, dosyalardan, ürünlerden veya hizmetlerden TalepRehberi.com sorumlu değildir.
3.23. TalepRehberi.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
3.24. TalepRehberi.com’un, kullanıcıların etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.
3.25. Kullanıcı, TalepRehberi.com ile ayrı ayrı birbirinden bağımsız taraflar teşkil ettiklerini ve aralarında işbu Sözleşme’nin akdi ile herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmuş olmayacağını beyan eder.
3.26. TalepRehberi.com, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, TalepRehberi.com’un yasal mevzuat uyarınca yetkili makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, yetkili makamlar tarafından Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerinin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait olan TalepRehberi.com kapsamında edinilen bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaya yetkili olacağını ve anılan gerekçeyle kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve beyan eder. TalepRehberi.com'da yer alan Kullanıcı’ya ilişkin kullanım ve işlem bilgilerini sağlanan hizmetler kapsamının dışında Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin edilmesi ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler, performans değerlendirmeleri, TalepRehberi.com’un pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve sair işlemler ile iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilecek olup, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’a ait içerik ve bilgileri yalnızca diğer Kullanıcılar tarafından verilecek olan onay dahilinde kullanabilecektir.

4. Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

4.1. Kullanıcı, TalepRehberi.com tarafından sağlanan lisanslı uygulama, yazılım, içerikler ve bu internet sitesi ile gerçekleştirilen hizmetlerin “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİYLE” sağlanıyor olduğunu ve TALEPREHBERİ.COM’UN TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, TAMLIK, GÜVENİLİRLİK, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ VE/VEYA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ YA DA YASAL HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULLARDAN FERAGAT ETTİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. Kullanıcı ayrıca TalepRehberi.com’un internet sitesine ilişkin kullanımın hatasızlığına, kesintisizliğine ve sürekli erişilebilirliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığını ve anılan durumlarda sorumluluğun TalepRehberi.com’a ait olmayacağını kabul eder. TalepRehberi.com tarafından verilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi TalepRehberi.com adına herhangi bir garanti teşkil etmez.
4.2. Kullanıcı, TalepRehberi.com’un herhangi bir üçüncü tarafa ait uygulama, web sitesi veya bununla bağlantılı içerik veya Kullanıcı’ya ait içerik veya TalepRehberi.com hizmeti üzerinden üçüncü tarafça sağlanan herhangi bir yazılım, içerik, hizmet veya reklama ilişkin hiçbir garanti vermediğini, beyanda bulunmadığını ve sorumluluk taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı TalepRehberi.com’un, internet sitesi üzerinden TalepRehberi.com’un kontrolü olmadan referans kolaylığı veya sair herhangi bir sebeple verilebilecek bir linkin yönlendirdiği herhangi bir içerik veya bilgiye ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığını ve garanti sağlamadığını, anılan linkler sonucu erişilen herhangi bir portal, web sitesi, dosya, içerik, hizmet, ürün veya sair materyalden ya da bu şekilde üçüncü taraflarla gerçekleştirilen herhangi bir işlemden sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. KULLANICI, TALEPREHBERİ.COM’A INTERNET SİTE RİZİKO KENDİSİNE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANIR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ, INTERNET SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ TALEPTEN TALEPREHBERİ.COM’UN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK KULLANICI’NIN SORUMLULUĞUNDA OLUP, KULLANICI, BUNUNLA İLGİLİ TALEPREHBERİ.COM’A KARŞI HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNULDUĞU TAKDİRDE, TALEPREHBERİ.COM'U BUNDAN DOĞAN TÜM ZARAR, KAYIP VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GİDERE KARŞI TAZMİN EDECEĞİNİ VE BERİ KILACAĞINI KABUL VE BEYAN EDER.
4.4. TALEPREHBERİ.COM, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, INTERNET SİTESİNİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASI İLE İLGİLİ YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ, İŞ VEYA KÂR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, KAYIP YA DA HASILAT ZARARLARI, TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA SAİR TİCARİ ZARARLAR YA DA KAYIPLARA İLİŞKİN ZARARLAR İLE İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
4.5. TALEPREHBERİ.COM, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA, HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU OLAN HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARDAN DAHA FAZLA OLAN TÜM HAK TALEPLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKTEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

5. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

5.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, TalepRehberi.com ya da Kullanıcı tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme, anılan taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafça bildirilen e-mail adresine 14 (ondört) gün önceden yapılacak yazılı bir bildirimle herhangi bir sebep ileri sürülmeden ve herhangi bir tazminat ödenmeden feshedilebilecektir.
5.2. TalepRehberi.com Üyelik Koşulları İşbu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçasıdır.
5.3. TalepRehberi.com, sağladığı hizmetin ve/veya bu hizmet yoluyla TalepRehberi.com tarafından kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından fiili veya şüpheli şekilde yetkisiz kullanımı veya işbu Sözleşme ve/veya ayrılmaz ve bütünleyici parçası olan TalepRehberi.com Üyelik Koşullarında yer alan hükümlere uyulmadığının tespiti veya şüphesi halinde tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya yazılıma ilişkin lisansınızı feshedebilir ve/veya hizmetlere ve içeriğe erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir. Söz konusu durumda, TalepRehberi.com’un, yetkisiz kullanım ve işbu Sözleşme kapsamındaki beyan ve taahhhütlerine aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır. Bundan başka, Kullanıcı, anılan hallerde TalepRehberi.com’un kendisine veya üçüncü şahıs(lar)a karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmadığını ve Kullanıcı tarafından ödenmiş olan herhangi bir tutarı iade etmekle yükümlü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.4. İşbu Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin feshi ile birlikte, fesih tarihi dahil fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm tutarlardan sorumlu olacak ve fesih tarihi itibariyle TalepRehberi.com’u kullanamayacaktır.

6. Feragat

TalepRehberi.com’un, işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmaması, bu haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. TalepRehberi.com’un, Kullanıcı tarafından yerine getirilmesi için verilen taahhüdünden açıkça feragat etmiş olması bu taahhüdün Kullanıcı’nın sonraki ihlallerinden de feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

7. Devir ve Temlik Yapılmaması

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme’de yer alan veya TalepRehberi.com’un kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini herhangi bir şekilde üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.

8. Ayrılabilirlik

Yetkili Mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilmesi durumunda, söz konusu hüküm geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilecek ve işbu Sözleşme’de yer almadığı varsayılacak, ayrıca Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyerek devam edecektir.

9. Uygulanacak Hukuk ve İhtilaflerin Halli

9.1. İşbu Sözleşme’ye, Türk Hukuku uygulanacak olup, Sözleşme’nin ve eklerinin herhangi bir nedenle yorumlanması gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı uyarınca yorumlanacaktır.
9.2. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.3. İşbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler elektronik posta vasıtasıyla yapılacak olup, elektronik posta vasıtasıyla yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri elektronik posta adresi vasıtasıyla iletişim kurulacaktır.
9.4. Taraflar, mevcut elektronik postalarında meydana gelecek herhangi bir değişikliği, diğer Taraf’a değişikliği takip eden 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirmediği sürece, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. Yürürlük

İşbu sözleşme kullanıcının TalepRehberi.com'u herhangi bir amaçla kullanması veya kurumsal üyelik başvurusu yapması ile yürürlüğe girer.